KOLIKO VAŠIH
RADNIKA DANAS
NIJE NA POSLU?

Pada Vam produktivnost, a troškovi rastu?

Smanjenje
troškova
uz povećanje
zadovoljstva
radnika

Win-win situacija

izaberite
svoj model
upravljanja

Kontrolirajte troškove apsentizma

previous arrow
next arrow
Slider

APSENTIZAM I NJEGOVE POSLJEDICE

Apsentizam označava pojavu izostanka radnika iz radnog procesa neovisno o uzroku.

Iako bolovanja predstavljaju dominantni oblik apsentizma, nisu jedina pojava kojom je moguće upravljati… Postoje brojni drugi oblici izostanaka radnika poput kašnjenja na posao, učestalih pauza, manipuliranja godišnjim odmorima, pa sve do tzv “prividne prisutnosti”  (radnik je na poslu, a ne radi), koji su također podložni upravljanju.

Kako je trošak apsentizma drugi najveći trošak rada (odmah iza troška plaća), uštede koje se mogu postići njegovim upravljanjem mogu smanjiti ukupan trošak rada i do 15%.

Učestali izostanci radnika iz radnih procesa imaju poguban utjecaj na troškove rada kao i na ukupnu produktivnost poslovnog sustava, a što u konačnici rezultira nekonkurentnošću krajnjeg proizvoda ili usluge.

Budući da poslodavci sve teže dolaze do novih radnika, moraju se oslanjati na postojeću radnu snagu koja je zbog visoke dobi i lošijeg zdravstvenog stanja jako sklona izostancima.

Apsentizam označava pojavu izostanka radnika iz radnog procesa neovisno o uzroku.

Učestali izostanci radnika iz radnih procesa imaju poguban utjecaj na troškove kao i na sveukupnu produktivnost poslovnog sustava, što u konačnici rezultira nekonkurentnošću krajnjeg proizvoda ili usluge.

POSLJEDICE APSENTIZMA

Učestali apsentizam uzrokuje smanjenu produktivnost, visoke troškove rada i trajni odlazak radnika iz organizacije.

Dvostruko više od prosjeka EU

Državni prosjek iznosi približno 13  dana bolovanja po svakom radniku, što je gotovo dvostruko više od prosjeka EU.

80% svih slučajeva bolovanja plaćaju poslodavci

Prema godišnjem izvješću HZZO-a, evidentirano je 1.173.202 slučaja bolovanja od čega njih 935.035 (79,70%) pripada bolovanjima na račun poslodavaca. Prosječno trajanje bolovanja na račun poslodavaca iznosi 9,19 dana. 

17.566.616 dana bolovanja u 2019.

Prema aktualnom izvješću HZZO-a, broj dana bolovanja se u odnosu na 2018. povećao za 624.477 odnosno 3,5% . Od 2016. do danas, broj dana bolovanja narastao je za 22,06% a broj slučajeva za 39,80%. 

38,3% novaca za plaće odlazi na apsentizam

Prema izvješću “Total Financial Impact of Employee Absences” (SHRM/Kronos, 2014), 38,3% godišnje plaće se isplati za rad koji se nikada ne obavi…

VODEĆI UZROCI APSENTIZMA

Uzročnici velikog broja dana izostanaka radnika iz radnog procesa nalaze se na tri razine:

  • UZROČNICI U OKRUŽENJU  (npr. sporost procedura u javnom zdravstvu, nedostupnost radnika na tržištu, epidemije i slično)
  • INDIVIDUALNI UZROČNICI (npr visoka dob radnika ili zloupotreba bolovanja itd.)
  • ORGANIZACIJSKI UZROČNICI (line managament, preopterećenje dijelova procesa zbog nedostatka radnika, nepostojanje procesa upravljanja apsentizmom, itd.)

Najveća pogreška većine poslodavaca je pretpostavka da je zloupotreba bolovanja najveći izazov. Iako ona postoji, u ukupnom problemu zloupotreba čini manje od 3% slučajeva. Unatoč tomu, poslodavci pod pojmom upravljanja apsentizmom uglavnom podrazumijevaju masovne represivne mjere poput neselektivnih kontrola, isplate bonusa radnicima koji nisu koristili bolovanje ili uhođenja radnika. Na taj način u naravi kažnjavaju dobre i lojalne radnike koji onda (iako stvarno bolesni) ne koriste bolovanja pa nakon nekog vremena često ostaju trajno radno nesposobni… To za posljedicu ima povećanje troškova za 25% u periodu od nekoliko godina…

Institut za upravljanje apsentizmom je razvio  jedinstvenu metodologiju upravljanja svim oblicima izostanka radnika iz radnog procesa. Osnovno načelo upravljanja izostancima je pomoć radniku da se što prije zdrav i zadovoljan vrati u radni proces.

Uvođenjem ove metode, umjesto uobičajenih metoda represije i sankcioniranja radnika, poslodavac smanjuje troškove rada i podiže produktivnosti uz istovremeno podizanje zadovoljstva radnika.

FLEKSIBILNO

  • Klijent sam bira model smanjivanja troškova koji mu više odgovara: upotrebom vlastitih resursa (posebno educiranih vlastitih zaposlenika)  ili angažiranjem vanjskih eksperata (Institut za upravljanje apsentizmom) 

WIN - WIN situacija

  • Sve strane su na dobitku: poslodavac ostvaruje velike uštede i poboljšava produktivnost a radnik dobiva naprednu zdravstvenu skrb (npr. usluge privatnih liječnika ili druge benefite)

EFIKASNO

  • Rezultira uštedama u vrlo kratkom periodu nakon implementacije dok efekt takvih ušteda traje zauvijek (promjena organizacijske kulture i povećanje razine angažiranosti radnika) 

INOVATIVNO

  • Jedinstvena usluga na tržištu šire regije rezultat je kombinacije alata iz vlastitog razvoja i primjene odabranih metoda najboljih svjetskih konzultantskih kuća  

JEDNOSTAVNO

  • Sve procedure su lako uklapaju u postojeću organizaciju neovisno o djelatnosti tvrtke a njihova primjena nimalo ne ometa postojeće poslovne procese

IZBOR JE VAŠ

Odaberite model koji najbolje odgovara Vašoj organizaciji i potrebama poslovanja, u skladu s kapacitetima vlastitih resursa i željenim načinom financiranja

Osposobljavanje vlastitih stručnjaka za upravljanje apsentizmom

 

 

Trajno i cjelovito rješenje za problem učestalih izostanaka radnika.

Ovaj  model podrazumijeva načelo upravljanja  apsentizmom “iznutra”, dakle korištenjem vlastitih resursa. Određeni broj Vaših zaposlenika prolaze specijalizirane seminare i treninge kako bi mogli samostalno uspostaviti i voditi cijeli proces upravljanja apsentizmom unutar organizacije.

Proces prijenosa znanja pokriva različita područja upravljanja apsentizmom poput analize i izrade strategije upravljanja, primjene alata za smanjenje troškova, izbjegavanja pravnih zamki, unaprijeđenja organizacijske kulture i slično .

Ugovaranjem ovoga modela, metodologija upravljanja  postaje trajna imovina tvrtke s višegodišnjim pozitivnim učinkom na poslovnu efikasnost.

Prijenos potrebnih znanja i vještina na zaposlenike klijenta obavljaju stručni predavači putem posebno osmišljenih programa intenzivne edukacije:

  • ABSENCE AKADEMIJA – edukacija budućih stručnjaka za upravljanje apsentizmom
  • RADIONICE ZA LINE MANAGEMENT – osnovne vještine upravljanja apsentizmom

Više detalja o programima edukcije pronađite OVDJE

Model 1

Edukacija internih resursa

Model 2

Consulting

“Fast start” paket

Fast start paket predstavlja consulting uslugu ubrzanog uvođenja procesa upravljanja izostancima koji vodi i nadzire stručni tim Instituta za upravljanje apsentizmom..

„Fast start” paket uglavnom biraju poslovni subjekti koje nemaju dovoljno vlastitih resursa za trenutnu provedbu mjera za smanjivanje i prevenciju apsentizma unutar organizacije. Stoga je ovaj model prvi izbor poduzeća koje žele brze rezultate kod ušteda na troškovima uz istovremeno povećanje zadovoljstva radnika.

Organizacije često kombiniraju Fast start paket i  edukaciju internih resursa na način da angažiraju stručnjake iz Instituta koji  “ugase požar” uporabom tzv “Quick win” alata i metoda. Za to vrijeme provodi se školovanje vlastitih stručnjaka (putem javne ili in-house akademije), koji onda preuzimaju i interno vode ranije uspostavljen proces upravljanja apsentizmom.

UPOZNAJTE TEAM

Absence management stručnjaci sa bogatim iskustvom

Damir Kovačević, MBA

Osnivač i dopredsjednik Instituta za upravljanje apsentizmom svoju karijeru započeo je kao manager u internacionalnoj osigurateljnoj tvrtki zadužen za istraživanje i razvoj. Nakon 11 godina rada u korporaciji, početkom 2010. godine počinje se baviti poslovnim savjetovanjem u području upravljanja apsentizmom i postaje  prvi stručnjak za navedeno područje u jugoistočnoj Europi.

Autor je jedinstvene metodologije upravljanja apsentizmom koja uključuje specifične alate s kojima je moguće postići značajne uštede uz istovremeno poboljšanje organizacijske kulture. Objavio je veći broj radova na temu upravljanja izostancima radnika iz radnog procesa, te aktivno djeluje kao specijalni savjetnik brojnih organizacija u široj regiji.

Završio je poslijediplomski studij Executive MBA na Cotrugli Business School u Zagrebu.

Sandra Ćupurdija, MBA

HR konzultantica koja svoje iskustvo „duguje“ dugogodišnjem radu na HR managerskim pozicijama u vodećim hrvatskim i međunarodnim tvrtkama u različitim poslovnim sektorima.

Radila je s različitim razinama managementa, od top managementa do operativnog managementa, sudjelovala je u svim razinama upravljanja ljudskim potencijalima, od administrativne do strateške, te je dobro upoznata s izazovima s kojima se suočavaju različite organizacije.

Nakon bogate korporativne karijere započinje raditi kao poslovni savjetnik, a 2017. godine, postaje predsjednica Instituta za upravljanje Apsentizmom iz Zagreba.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a školovanje nastavlja na Cotrugli Business School, gdje stječe titulu MBA.

Damir Kovačević, MBA

Osnivač i dopredsjednik Instituta za upravljanje apsentizmom svoju karijeru započeo je kao manager u internacionalnoj osigurateljnoj tvrtki zadužen za istraživanje i razvoj. Nakon 11 godina rada u korporaciji, početkom 2010. godine počinje se baviti poslovnim savjetovanjem u području upravljanja apsentizmom i postaje  prvi stručnjak za navedeno područje u jugoistočnoj Europi.

Autor je jedinstvene metodologije upravljanja apsentizmom koja predstavlja poseban model upravljanja troškovima nastalih zbog neplaniranog izostanka radnika iz radnog procesa. Autor je nekoliko radova na temu upravljanja izostancima radnika iz radnog procesa a aktivno djeluje kao savjetnik kod brojnih organizacija u široj regiji.

Završio je poslijediplomski studij Executive MBA na Cotrugli Business School u Zagrebu.

Sandra Ćupurdija, MBA

HR konzultantica koja svoje iskustvo „duguje“ dugogodišnjem radu na HR managerskim pozicijama u vodećim hrvatskim i međunarodnim tvrtkama u različitim poslovnim sektorima.

Radila je s različitim razinama managementa, od top managementa do operativnog managementa, sudjelovala je u svim razinama upravljanja ljudskim potencijalima, od administrativne do strateške, te je dobro upoznata s izazovima s kojima se suočavaju različite organizacije.

Nakon bogate korporativne karijere započinje raditi kao poslovni savjetnik, a 2017. godine, postaje predsjednica Instituta za upravljanje Apsentizmom iz Zagreba.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a školovanje nastavlja na Cotrugli Business School, gdje stječe titulu MBA.

NAŠI KLIJENTI

Izdvojene reference

KLIJENTI O NAMA

Iskustva naših klijenata

„Suradnja s teamom za upravljanje apsentizmom utjecala je na povećanje razine zadovoljstva zaposlenika i efikasnost zaposlenika u našoj kompaniji. Osjećaj da netko brine o njihovoj dobrobiti i psihofizičkom zdravlju imala je pozitivne učinke na angažiranost radnika, zadovoljstvo samim poslom i radnim okruženjem. Bržim dolaskom do potrebne zdravstvene usluge smanjio se broj dana potreban za čekanje na liječnički pregled, a samim time smanjio i broj dana bolovanja naših zaposlenika. Mediserv je strukturirao upravljanje apsentizmom i osamostalio Podravku za upravljanje problematikom bolovanja.“

Jasenka Maltarić Dujnić

Podravka

„Sa zadovoljstvom želim da istaknem da je mojoj Kompaniji „PEŠTAN“ DOO iz Aranđelovca, Republika Srbija, saradnja sa Institutom za upravljanje apsentizmom omogućila razvijanje potpuno novog pristupa problemima apsentizma i da smo uz pomoć alata dobijenih od strane g.Damira Kovačevića značajno redukovali procenat voljnog apsentizma u našoj Kompaniji. Kruna naše saradnje je uvođenje koncepta „Napredne zdravstvene zaštite“ naših radnika, koji je uverio naše radnike da se Kompanija stara i o njihovim zdravstvenim potrebama i znatno doprineo podizanju poverenja i lojalnosti naših zaposlenih.“

Aleksandar Ćamilović

PEŠTAN“ d.o.o., Aranđelovac, Republika Srbija

„Izostanak radnika iz proizvodnog procesa predstavlja jedan od najvećih izazova za poslodavca pa tako i Uljanika koji je još 2013 god. prepoznao važnost ovog projekta. U današnjim promjenjivim uvjetima poslovanja u okviru zakonskih dozvoljenih mogućnosti i kooegzistencije na zahtjevnim tržištima plovnih objekata ove neinvazivne metode prevencije i što ranijeg vraćanja radnika u proizvodni proces od iznimne su važnosti za troškove kao i podizanje ukupne svijesti i promjene mentaliteta pristupa radu u HR. Stoga Uljanik u suradnji s g. Kovačevićem nastavlja provoditi edukacije operativnog managementa koji neposredno upravlja sa resursom proizvodnih radnika dajući im svojevrsne unikatne alate za upravljanje, od evidencije slučaja apsentizma, vođenja na razini osobnog pristupa svakom radniku na asertivan način do konačnog cilja što ranijeg vraćanja radnika u proizvodni proces“

Aleksandar Kajtez

Uljanik Brodogradilišta d.d., Pula, Hrvatska

Kontaktirajte nas

ADRESA

Institut za upravljanje apsentizmom, Fancevljev prilaz 9, 10000 Zagreb

OIB: 77533108975, IBAN:  HR3123900011101015758

E-MAIL

info@absenceinsight.eu

TELEFON

+385 98 253 289

POŠALJITE NAM PORUKU